Ви Джи Еф Инженеринг

Компания

Фирма "Ви Джи Еф", е българска фирма с над 20-годишен опит в областта на консултациите, доставките и инженеринга на иновативни строителни решения, в четири основни направления:

• Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
• Иновативни системи за ландшафта и зелената инфраструктура;
• Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
• Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.

VCD