ТЕХНО-ТУРС ЕООД
Пловдив под 5 заети служителя

Компания

Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи и съоръжения.
Електрообзавеждане на промишлени и индустриални обекти.

VCD