ФРУТ ПАК ЕООД

Компания

Компанията FruitPack, използваща 40-годишния опит и ноу-хау на своя персонал в областта на търговията с гръцки селскостопански продукти, като постоянно инвестира в осигуряването на висококачествени продукти, чрез стриктна организация и абсолютен контрол на суровините, е създадена в областта на стандартизацията, маркетинг на плодове и зеленчуци като една от най-надеждните и водещи компании на международния пазар и гръцкия пазар.

С износ, който покрива 90% от оборота си и общ годишен производствен капацитет от 80 000 до 85 000 тона плодове и зеленчуци.

VCD