Макс Комюникейшън ЕООД

Компания

Фирмата е специализирана в анализ, разработка и внедряване на клиентски ориентирани софтуерни приложения. Ние предоставяме решения на високо технологично ниво при разработване на проекти в техния пълен жизнен цикъл, както и участие в разработката на отделни етапи и задачи от проекти.Макс Комюникейшън ЕООД притежава голям опит в системната интеграция, като осигурява консултации и висококвалифицирано изпълнение на задачите, свързани със средата за внедряване и ефективното ползване на софтуерните и хардуерни продукти , притежава богат опит в реализирането на интегрирани и самостоятелни технически решения за корпоративни и др. клиенти.
Системните инженери на фирмата осигуряват на нашите корпоративни и SOHO клиенти консултация и поддръжка на системния и приложен софтуер.

VCD