Сдружение "Образование България 2030"

София www.edu2030.bg под 5 заети служителя

Компания

Образование България 2030 обединява усилията на организации от публичния, частния и социалния сектор в страната за обща и дългосрочна визия за качествено образование в България до 2030 г.

Дефинираме съществени измерими цели за резултатите от българското образование до 2030 г. и ангажираме гражданите и политически отговорните лица да работят заедно за постигане на желаното подобряване на качеството на образованието и достъпа до него. За целта проследяваме развитието на ключови показатели в образователната система, популяризираме добри практики и се застъпваме за промени на политики на национално ниво.

 

VCD