MR Medical Recruiters

други в чужбина www.medical-recruiters.de

Компания

Специалистите от Medical Recruiters работим за набирането на квалифицирани медицински кадри, както от Германия така и от страните членки на Европейския съюз.

Ние сме в контакт с редица престижни и известни медицински институции и постоянно търсим квалифицирани медицински лица. Основният ни фокус е върху медицински сестри, асистенти и лекари във всички медицински направления.

Посредничеството от наша страна и оказването на съдействие, по време на целия процес, е напълно безплатно. Поради тази причина отдаваме изключително голямо значение на желанията и изискванията Ви. Това те да бъдат ясно посочени и обсъдени е приоритет за нас, за да постигнем възможно най-добрите резултати.

Имате въпроси относно процеса на работа и възможностите за развитие в чужбина?

Не се колебайте - свържете се с нас!

VCD