Янев и Янев
София www.janev-janev.com 10 - 20 служителя

Компания

"Янев и Янев" ООД е създадена през 1993 година. От повече от 25 години компанията се занимава, както с местни, така и с международни проекти. От 2008 г. " Янев и Янев"  става част от WorldCom Public Relations Group -  водещата в света мрежа от независими консултански компании за връзки с обществеността с 85 партньори от цял свят. За последните 25 години " Янев и Янев"  придобива голям опит в планиране и осъществяването на комуникационни стратегии и управлението на кризи.

JobTiger Banner