Алгос ООД

Компания

Фирма АЛГОС е основана през 1990 г. с предмет на дейност изключително разработване и разпространяване на икономически софтуер. Президент на фирма е г-н Иван Тракийски – разработчик и един от проектантите на първата у нас компютърна система за счетоводна отчетност. В началото на 1991 година АЛГОС предлага на пазара програмния продукт за двустранно счетоводство АС-91. От 1991 г. до днес са реализирани няколко нови версии на продукта. От началото на 2001 г. година се предлагат продуктите под Windows – ASWin, АлгосСклад и АлгосФактуриране, покриващи необходимостта от автоматизиране на всички дейности съпътстващи счетоводната отчетност. От 2007 година на пазара се предлага и новият продукт AC2007, финансово-счетоводен софтуер, работещ с бази данни MS SQL Server.2012 година е обновен и вече се предлага АС2012.

VCD