ДЕ ПЛЮС ЕООД

Компания

Застрахователен брокер „ДЕ ПЛЮС“ ЕООД, ЕИК: 112669174, с адрес и седалище на управление: гр.Пазарджик, ул.Димитър Греков 16 вх.А ет.4, ЕИК: 112669174, представлявано от Димитър Цвятков Събев, е вписан в търговския регистър за търговските дружества при Пазарджишки окръжен съд с решение №2208/29.10.2007г.. С решение №162-ЗБ от 01.02.2008г на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ е вписан в регистъра по чл.30, ал.1, т. 9 от Закона за финансов надзор, съответно е издадено Удостоверение №89-ЗБ/20.02.2008г за регистрацията като Застрахователен брокер.

 

Брокерът се помещава в собствен офис в гр. Пазарджик, ул. Иван Вазов 14, ет. 4, офис 21-22.

Брокерът работи само на българския пазар, като представляваме клиента по договор за възлагане застрахователни брокерски услуги (освен в случаите предвидени в закона). Имаме договор за посредничество с над 20 застрахователни компании, от които главно с: ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, ЗАД „Булстрад Живот ВИГ“, ЗАД „Армеец“; „ДЗИ Общо застраховане“ АД, ДЗИ АД, „Дженерали застраховане“ АД, ЗАД „ОЗК застраховане“ , „Уника“ АД, „Уника Живот“ АД, АВП П§С С С.А, Клон България (Мондиал асистанс), „Евроинс“ АД.

VCD