РЕКО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
София между 5 и 10 служителя

Компания

Фирма РЕКО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е създадена през 1996г. Занимава се с проектиране на инфраструктурни проекти в сферата на пречистването на отпадъчни и питейни води, управление на отпадъци и водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.
VCD