HP industrial company, s.r.o.

www.hpindustrial.sk 50 - 300 служителя

Компания

От 2009 г. HP industrial company s.r.o . предоставя услуги по контрол и координация на заваряване, NDT контрол, контрол на качеството и монтаж на тръби, монтажници на тръби и заваръчни работи с работни гупи за словашки и чуждестранни клиенти и клиенти. Днес ние работим с повече от 200 бизнес партньори и доставчици.

Екипът ни включва квалифицирани сътрудници, които са експерти в своята област, с чувство за детайли и желание за решаване на всеки проблем..

Нашите ценности и ползи

• Ние осигуряваме всички необходими обучения и сертифициране

• Имаме опитен сътрудник по всеки проект, който ще помага и съветва в началните етапи на работата

• Ние сме на разположение по всяко време, лично в офиса, по телефона или електронната поща, когато е необходимо

• Ние действаме справедливо, винаги предоставяме вярна и пълна информация. Без скрити условия

• Плащаме фактури правилно, на време и в пълен размер

• Ние стриктно спазваме законовите разпоредби и приложимото законодателство

• Ние предлагаме само чисто и приятно настаняване

• Ние предлагаме материално оборудване

VCD