New Statesman Media Group

София www.newstatesman.com/international 50 - 300 служителя

Компания

NewStatesman Media Group издава New Statesman и др. публицистични издания, като Elite Traveler, Spears и нашата мрежа – Citymonitor.ai, Energymonitor.ai, Techmonitor.ai и Investmentmonitor.ai.

NSMG претърпява феноменална дигитална трансформация, от традиционната журналистика в AI и data-driven доставчик на анализи. Обединяваме журналистика, данни и технологии, за да разказваме историите, които променят света.