ГАЙДФОРЕЙНЪР.КОМ ООД
София guideforeigners.com между 5 и 10 служителя

Компания

Гайд Форинърс е компания, която предлага широк спектър от услуги за чужденци, чрез изградена иновативна онлайн платформа. Фирмата упражнява своята дейност от 2018г. Основни клиенти са чуждестранни граждани, които се намират на територията на страната за временно или постоянно пребибиваване.

JobTiger Banner