ММ Механикс Трейд ООД

София www.mechanics-group.bg под 5 заети служителя

Компания

ММ Механикс Трейд ООД създава, развива и поддържа търговски отношения с индустриални клиенти за производство и доставки на техни детайли; уточнява и урежда технологичното изпълнение на производството; приема поръчки от клиентите и ги възлага на доставчици. Фирмата е свързана с Механикс Груп - водещ производител за индустриални клиенти с производствена база в с. Драгор, Пазарджик. Производствата, които предлагаме са: инструментална екипировка, леене на алуминий под високо налягане, механична обработка, покрития и монтаж.


Предлагаме възможността да се присъедините към един установен бизнес с водещи международни клиенти и български доставчици, който се развива динамично като организация и производствени възможности. Търсим хора, които са проактивни, прагматични и ориентирани към постигането на резултати. Екипът е малък, структурата - плоска, с отлични възможности за развитие в професионална и лидерска позиция за кратко време.

VCD