"ФЛОРА - 62" ООД
Пловдив www.flora62.bg 10 - 20 служителя

Компания

Основен предмет на дейност на фирмата е търговия с фитофармацевтични препарати за растителна защита, минерални торове и семена в областта на земеделието.

Дейността си фирмата осъществява на територията на Южна България. 

Нашата цел е комплексното обслужване - консултации на място, точна и навременна диагностика на болести и неприятели, както и доставка на качествени препарати франко клиента.

Централната търговско - складова база на Флора 62 се намира край Пловдив заедно с агроаптека, също така фирмата разполага и с напълно оборудвана агроаптека в Хасковски район - в град Харманли.

JobTiger Banner