„Агенция за контрол на просрочени задължения“

Компания

Агенция за контрол на просрочените задължения е небанкова финансова институция, специализирана в изкупуването управлението на портфейли с необслужвани вземания.

Компанията е част от холдинга Мениджмънт Файненшъл Груп (МФГ), който обхваща водещи компании, специализирани в небанковото кредитиране в Централна и Източна Европа. МФГ управлява портфолио от успешни начинания в сферата на потребителското кредитиране, финансиране за микро и малкия бизнес, дигитално кредитиране и други финансови услуги. В компаниите, част от МФГ, над 8000 служители в повече от 450 офиса в България, Румъния, Полша и Македония са заети в грижата за клиентите.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner