ПРОТЕХ АД
София www.protech.bg 20 - 50 служителя

Компания

ПРОТЕХ АД е българска фирма с 30-годишна история в областта на инженеринга на професионални технически системи за сигурност, димоотвеждащи системи (ВСОДТ), автоматика за врати и прозорци и електроинсталационни устройства.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner