Монтажи ЕАД

Компания

Производство и монтаж на стоманени конструкции; Машинен монтаж, електромонтаж. Проектиране, изработка и монтаж на различни типове вентилационни и климатични системи, резервоари, силози и др.; Акредитиран орган за контрол от вид „C“ и др.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner