Ес Ай Джи Еър Хендлинг България ООД

"Ес Ай Джи Еър Хендлинг България" ООД е водещ доставчик на продукти за отопление, вентилация и кондициониране на въздуха (HVAC), опериращ както в рамките на Европа, така и в останалия свят. С помощта на уникалната комбинация от хора, възможности, знания и технологии, ние винаги предлагаме високо качествени HVAC решения.

Ефективността и позитивния подход са ключови в отношенията ни с клиентите. Потребителите би следвало да могат да удовлетворят всички свои HVAC потребности при един доставчик. "Ес Ай Джи Еър Хендлинг България" разполага с пълна продуктова гама и се старае клиентите да отправят своите заявки на един и същ адрес. По този начин те спестяват разходи за транспорт, комуникации, контрол, администрация и логистика.

Отпускайки определен процент от приходите си за вътрешни и външни програми за обучение, "Ес Ай Джи Еър Хендлинг България" си поставя за цел да задоволи нуждите на своите клиенти, служители и акционери чрез постоянно развитие на пазарния дял на компанията на международния пазар. Предоставянето на HVAC решения играе централна роля в този процес.

Zaplatomer.bg