Synergyc
София www.synergyc.io 50 - 300 служителя

Компания

Синерджик е водещ партньор в областта на професионалните услуги, който предлага ефективни, оптимални и стратегически решения на клиентите си, отличавайки се със своята методология и подход за трансформация на бизнеса.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner