Астра езикови школи
София www.eulanguageschool.eu 10 - 20 служителя

Компания

ВЪТРЕШНООРГАНЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ЕЗИКОВИ ШКОЛИ АСТРА:

АСТРА ООД се управлява и представлява еднолично от управителя на дружеството –  г-н Ангел Чакъров.

В периода на почти тригодишното си съществуване и с оглед динамиката на развитие на чуждо езиковото обучение и необходимостта от утвърждаване на високоефективен модел на организация и контрол на работата, АСТРА  АМ ООД изгради вътрешната си структура, обособявайки четири вътрешно-административни звена:

1. Немски езиков център - осъществяващ обучение по следните системи:
- Tangram - (Max Hueber Verlag)
- Themen Neu - (Max Hueber Verlag)
- ЕM - (Max Hueber Verlag)
- академичен директор – Мариaна Чакърова


2. Английски езиков център – осъществяващ обучение по следните системи:
- New Headway  - (Oxford University Press)
- Gold - (Longman)
- академичен директор – Станимир Йорданов

3. Романски езиков център – осъществяващ обучение по френски, испански, португалски и италиански език по следните системи:

3.1. Френски
- Panorama (CLE International)
- Communication express (CLE International)

3.2. Испански
- EsEspañol (Espasa)

3.3. Португалски
- Português sem fronteiras (LIDEL edições técnicas)

3.4. Италиански
- Progetto Italiano (Edilingua)
- Академичен директор – Мирослава Димова


4. Руски и Балкански езиков център  - осъществяващ обучение по руски, гръцки, турски, сърбо-хърватски и румънскии език по следните системи:

4.1. Руски
- Контакт – наш адрес www.ru (Просвета) 

4.2. Гръцки
- Επικοιυωυήστε Ελληυικά (Πάυος Λαμπίρης) 

4.3. Турски
- ADIM – ADIM TÜRKÇE (Dilset)

4.4. Сърбо-хърватски
- SRPSKI JEZIK: (Institut za strane jezike – Beograd)

4.5. Румънски:
- Limba Romana(Ministerul educaţiei şi învǎţǎmîntului)
- академичен директор – Илга Гутева


Към настоящия момент, езикова школа АСТРА разполага с два офиса:
- на ул. Трапезица №4 – обслужва преимуществено немския и  английския езиков център;
- на бул. Скобелев №19 – обслужва романския и балканския езиков център.

КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

1. Всички преподаватели, осъществяващи чуждоезиковото обучение в езикова школа АСТРА са специалисти с висше образование и висока професионална квалификация. Голяма част от тях притежават дългогодишен опит в областта на преподавателската дейност в Софийски университет и др. висши учебни заведения и отлично владеят повече от един чужд език. Същевременно, школата дава възможност за реализация и на млади специалисти, отговарящи на високите й изисквания за професионални знания и опит.  Общият брой на преподавателите в АСТРА - АМ ООД е 25.

2. Обучението в школата се осъществява по лицензирани и утвърдени съвременни системи на съответния език.

3. В процеса на обучение се използва висококачествена аудио техника – всяка учебна зала е снабдена с касетофон и слушалки, а до началото на следващата година залите ще бъдат оборудвани и със съответната видео апаратура.

4. Текущ вътрешно-методически контрол върху преподавателите се осъществява от академичния директор на съответния езиков център, а ежегодно се провеждат по два семинара.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

1. Езикова школа АСТРА е въвела и утвърдила диференциран подход при провеждане на учебните занятия, съобразно желанията и възможностите на курсистите:

- групово обучение;
- индивидуално обучение;
- индивидуално обучение за двама;
- група от трима


Учебните занимания се провеждат в удобно за курсистите време, а по изрично тяхно желание – и на място, различно от офисите на школата.

2. Всеки курсист, желаещ да започне обучението си в Езикова школа АСТРА полага безплатен входящ тест за установяване на нивото.

3. В хода на самия курс на обучение се полагат междинни контролни тестове, а след завършване на курса – финален тест.

4. На края на всяко ниво се издава сертификат.


ЦЕНОВА ЛИСТА И ОТСТЪПКИ

1. Езикова школа АСТРА  предлага специална ценова листа за преференциални клиенти.

2. Съгласно общите условия на школата, всеки курсист, отговарящ на условията има право на следните отстъпки:

1/ 10% от стойността на обучението за ученици и студенти;

2/ 10% от стойността на обучението при записване на повече от един крсист.

3/ 10% от стойността на обучението при записване на следващо ниво;

4/ 100% от стойността на обучението за 4-то ниво на обучение при  отлични резултати на финалните тестове за първите три нива, ако курсистът е завършил обучението си по тези нива в АСТРА.

НАШИТЕ КУРСИСТИ

Към 30.09.2003г. АСТРА-АМ ООД има удоволствието да е осигурила качествено обучение по 12 езика на повече от две хиляди и осемстотин курсисти. Наши специални клиенти са : Булбанк АД, БГ Радио,  М.О., Тракия Експорт ООД, Валдекс ООД, Топик сеервис ООД и др.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ И ЗАПИСВАНЕ:

Офис ТРАПЕЗИЦА – 988 07 30

Офис СКОБЕЛЕВ – 952 44 80

JobTiger Banner