TBS Consulting

Компания

TBS Consulting 

Организиране и провеждане на обучение в краткосрочни курсове за подготовка и квалификация  на кадрите от туризма, банките, строителството в страната и чужбина. Фирмено управление, извършване на консултантска дейност, подбор на персонал, курсове за “Пълномощник и одитор на СУК”, МСС и др.

JobTiger Banner
JobTiger Banner