АСМ ООД

Компания

За фирмата
              “АСМ” ООД е компания основана през 1996г. със 100 процента частно българско участие. Фирмата е оторизиран дистрибутор на американските компании 3M и Cooper Power Systems в чиито изделия са заложени най-новите и модерни решения в частта на електроизолационните материали и продукти за енергетиката и телекомуникациите.    

Партньори
            Компаниите, чиито продукти дистрибутираме се нареждат между първите 100 най-мощни фирми на световните пазари.

Екипът
            В момента във фирмата работят над 20 души. Назначените лица са с висше образование в областта на икономиката и инженерните науки. Към настоящия момент сме създали добър екип, на когото дължим ръста в продажбите и просперитета на фирмата.

Пазари
            Енергийният отрасъл е стратегически за страната. Клиентите са добре запознати с предлаганите продукти и са ориентирани към използването на най-нови технологии. Ето защо пазарният дял на участниците зависи от тяхната находчивост, оперативност и бързина на въвеждане на нови технологии.

Фактически данни:
1504, гр. София     
бул. "Дондуков" №121, 
ет.1, ап.5;     
тел.факс:02/944 15 80; 02/944 50 69
  
6000, гр. Стара Загора
бул. "Ген. Столетов" №113,
ет.4, оф.30; 
тел. 042/ 602 555, факс: 042/604 555

JobTiger Banner