Германос Телеком България EАД

София www.germanos.bg над 300 служителя

Компания

Германос Телеком България ЕАД


Германос Телеком България EАД е част от гръцката група компании Germanos, която притежава най-голямата търговска верига за телекомуникационни продукти в Централна и Източна Европа. Фирмата  стартира първата професионална верига магазини за телекомуникационни продукти и услуги в България през 2000 г., като с това дава началото на организираната търговия с технологични продукти в страната. Собственикът на GLOBUL - Cosmote SA притежава 62.75 % от групата Germanos.
Германос - лидер на пазара на мобилни технологии в България  
Със своите 135 магазина в 76 града, компанията е най-голямата верига магазини за телекомуникационни продукти и услуги в страната.
Компанията предлага на клиентите си изключително разнообразие от мобилни телефони и аксесоари за тях, МР3 плеъри, цифрови фотоапарати и видеокамери, преносими компютри, игри и всички услуги на GLOBUL. Германос предлага също така много интересни и уникални за пазара услуги – сервизен паспорт с безплатни услуги за закупения мобилен телефон – G-Passport, ваучери за подарък, билети за големи международни събития, застраховката за мобилен телефон G-Protect, абонамент за сателитна телевизия ITV Partner.
Германос е най-активният иноватор на пазара на мобилни технологии в България - веригата представя за първи път в България много от последните достижения на световния пазар в сътрудничество с лидерите сред производителите.
Корпоративна визия и мисия
Германос е професионална търговска верига, която се базира на международна концепция и ноу-хау за предлагане на интегрирани услуги.  Концепцията на Германос е “да свързва хората с технологиите” чрез предоставяне на цялостна консултантска услуга.  Затова най-ценният актив на компанията са хората, които се усъвършенстват непрекъснато като консултанти в света на мобилните технологии.
Уважението и високото чувство на отговорност към обществото и опазването на околната среда и живота на хората допълнително подсилва нашата визия, като предоставя възможност за динамична и надеждна оперираща структура.

Корпоративни ценности
Ценностите, на които се основава корпоративната култура на Германос Телеком България
• Надежност - принципът, който стои зад всяко усилие;
• Инициативност - ядрото на всички нови идеи; 
• Последователност – основата на нашето успешно развитие.
Това са стандартите, от които се ръководи нашата бизнес култура. Всички те са обединени от приятелството като основа, върху която се гради дълготрайна връзка на доверие и уважение към достойнството и различието на хората, местните общества и културите, които те представляват.

VCD