Информационно обслужване АД

„Информационно обслужване” АД е един от най-големите интегратори на информационната среда, осигуряващ на държавната администрация, гражданите и бизнеса възможност за придобиване, използване, защитаване, съхраняване и разпространяване по най-ефективен начин информацията, необходима за нормално осъществяване на административните, граждански и бизнес дейности.

Zaplatomer.bg