ЕНЕРГОПРОЕКТ - Хидроенергетика АД

Компания

ЕНЕРГОПРОЕКТ - ХИДРОЕНЕРГЕТИКА ООД е основанa през 2001 год. от проектантския екип на Направление "Хидроенергетика" в ЕНЕРГОПРОЕКТ - ЕАД, като дружеството ефективно започва дейността си през 2002 год.
В дружеството работят специалисти с различни специалности.
Екипът на ЕНЕРГОПРОЕКТ - ХИДРОЕНЕРГЕТИКА ООД е участвал в проучването, проектирането, контролирането на различни етапи от изпълнението на повече от 100 големи проекта в страни на четири континента: Европа, Азия, Африка и Америка.

JobTiger Banner