МЕДИКА АД
София www.medica.bg 50 - 300 служителя

Компания

Медика АД

Вече 30 години Медика АД е водещ производител на превързочни материали в Източна Европа и третият най-голям производител на фармацевтични продукти в България. Компанията е добре позната на българския пазар с широка гама медицински изделия, произвеждани на основата на памук и марля, а също така и пластири. Освен производството на превързочни материали и фармацевтични продукти, Медика АД е основен производител и на  стоматологични и хигиенни продукти.
Производството е разположено в гр. Сандански, където се извършват всичките процеси от обработката на суровите изделия до производството на крайните продукти.
През 2002 и 2003 г. дружеството изпълни мащабна инвестиционна програма, напълно обновявайки условията си на производство и в двете направления, като построи и пусна в експлоатация два напълно нови цеха, отговарящи на Европейските норми за Добра производствена практика – Евромед и Фармамедика.
Дружеството е сертифицирано в края на 2000 по изискванията на ISO 9002:1994, а през 2001 за производството на превързочни материали и по EN 46 000 год. В края на 2003 година системата за управление на качеството на Дружеството е сертифицирана спрямо изискванията на ISO 9001:2000, а за производството на превързочни материали и по ISO 13 485:1996. От началото на 2004 г. управлението на процесите – доставки, продажби, производство и счетоводство се осъществява посредством интегрирана управленска информационна система BPCS.

ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
Превързочните материали на Медика АД отговарят на всички изисквания на Европейската Директива 93/42 ЕЕС (СЕ марка).
Производството разполага с:
- Чисти помещения с клас на чистота 100 000 (Fed. St E 209), в които се извършва конфекционирането на превързочните материали,  най-високият изискван;
- Парен стерилизатор;
- Лаборатория за извършване на физико-химични анализи и микробиологичен контрол;
Дружеството изнася към страните от Западна Европа крайни продукти, отговарящи на високите изисквания на западноевропейските пазари. Сертифицирането с СЕ марка е много добър атестат и за пазарите извън Евросъюза, изискванията на които все повече се синхронизират с тези на Западна Европа.
ЛЕКАРСТВА
От 15 юли 2003 г. е лицензиран и работи новопостроеният цех “Фармамедика” за производство на лекарства
Цехът е проектиран и построен съгласно българските и европейски норми за Добра производствена практика (GMP) и отговаря на всички съвременни изисквания за производство на твърди лекарствени форми:
- Спазване на поточността на технологичния процес;
- Избягване пресичане на потока на хора и материални потоци;
- Създаване на условия за безопасна работа;
- Осигуряване на необходимия клас чистота;
Новият цех позволява на Медика АД значително да разшири продуктовата си гама от лекарствени продукти и да увеличи конкурентноспособността на дружеството на българския и европейските пазари.
Съвременните производствени мощности и професионалният, организационният и технологичен опит, натрупан през годините, позволяват на фирмата не само да поддържа лидерската си позиция на пазара в България, но и да достигне значими позиции на пазарите в Италия, Франция, Белгия и страните на Балканския полуостров.

Какво произвежда Медика АД:
· Памук – с високи абсорбционни свойства, отговарящ на изискванията на Eur.Ph. – 93;
· Марля – от 100% естествена памучна прежда с висока хигроскопичност;
· Бинтове – марлени, тъкани, плетени и гипсови, в съответствие с Eur.Ph. – 93;
· Пластири – на базата на цинков окис и хипоалергенни;
· Продукти от зелени микроводорасли;
· Твърди лекарствени форми – за лечение на заболявания в областта на храносмилателната, сърдечно-съдовата и нервната системи.

Изпълнителни Директори
Пенка Тишкова и Горан Горанов

Медика АД,
1164 София, пл.  Йоан Павел II” 1,
 Офис Център „България 2000”
Тел. 02/ 9600330, факс: 02/ 9600324
e-mail: sofia@medica.bgwww.medica.bg

 

JobTiger Banner