Българо - американска кредитна банка

БАКБ е основана в София през 1996 г. и има пълен лиценз за банкова дейност от БНБ. Банката е 100% собственост на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ). БАИФ е американска корпорация, създадена през 1992 г. по силата на Закона за подпомагане на демокрацията в страните от Източна Европа (т.нар. SEED Act), приет от Конгреса година по-рано. По силата на този закон Правителството на САЩ осигурява на БАИФ начален капитал от 57 милиона щатски долара, предназначени за инвестиране и реинвестиране на пазарни начала в частния сектор в България.

БАКБ фокусира усилията си към дългосрочното финансиране на малки и средни частни фирми в различни сектори на икономиката, както и на граждани и домакинства. Предоставяме реалистичен и гъвкав подход при анализа на бизнеса и доходите на нашите клиенти, дълги срокове за погасяване на кредитите (до 20 години), разнообразни схеми и гратисни периоди, ясни условия, бързо обслужване.                   

 

 

 

Zaplatomer.bg