Евро 07 АД

Компания

ЕВРО 07" АД оперира на Българския пазар повече от 17 години.
 
Фирмата е лидер във вноса и диструбуцията на авточасти за леки и лекотоварни автомобили.

Ние сме партньори на повече от 80 европейски производители и поддържаме активна номенклатура от над 80 000 артикула. Притежаваме развита дистрибуторска мрежа търговски офиси, складове и магазини на територията на България, Сърбия и Румъния.
 
Успешната ни дейност е резултат от работата на повече от 850 служители.

 

VCD