Амета Холдинг АД
Разград www.ameta.bg над 300 служителя

Компания

Амета Холдинг е национален лидер в производството на пилешко месо и е сред най-големите компании в хранително-вкусовата промишленост в България. Амета поддържа затворен цикъл на производство, което обхваща производство на фуражи, отглеждане и угояване на пилета и добив на пилешко месо. Компанията доставя пълна гама от охладени и замразени пилешки продукти както на вътрешния пазар, така и в Европа, седем дни в седмицата.

 

Амета Холдинг задоволява специфичните изисквания на своите клиенти с помощта на своите квалифицирани и компетентни служители, които следят производствените процеси по цялата верига.

 

Амета Холдинг се гордее с титлата „Работодател на годината“ за 2017, присъдена на „Пилко“ ЕООД от националната Агенция по заетостта за осигуряване на заетост в област Разград и една от общините на област Русе  улесняване на трудовата мобилност в региона.

 

Гаранция за нашия успех е:

 • Социална ангажираност към персонала;
 • Подбор, при който разпределяме точните хора на точното работно място;
 • Хуманното отношение и грижа към животните;
 • Високи стандарти за качество и високотехнологични процеси;
 • Фирмена политика за безопасни условия на труда.

 

Искаш ли да опиташ?

 • Да бъдеш част от Амета Холдинг водеща компания в хранително-вкусовата промишленост в България?
 • Да се развиваш в сферата на икономиката, инженерните науки, ветеринарната медицина или хранителните технологии?
 • Да изградиш по-добра професионална кариера и да натрупаш опита, който другите нямат?

 

Присъедини се към нас!

Кандидатствай за стаж или работа в подразделенията на Амета Холдинг:

 • „Авис“ ЕООД, гр. Завет
 • „Камчия“ АД, гр. Шумен
 • „Пилко“ ЕООД, гр. Разград
 • „Фураж Росица“ ЕАД, гр. Павликени

JobTiger Banner