Балканстрой АД
София www.balkanstroy.com над 300 служителя

Компания

БАЛКАНСТРОЙ АД  е  акционерно дружество, основано през 1994 година.

Формираният собствен стил превърна името на фирмата в синоним на безупречен имидж, коректност в партньорските решения и гарант за качество.

ФИРМЕНА МИСИЯ
Висока продуктивност и финансови резултати чрез иновационно управление на бизнеса и човешкия капитал.

ЦЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И МАЩАБИ НА БИЗНЕСА
Балканстрой АД отстоява убеждението, че взаимоотношенията ни с клиентите са от първостепенно значение, тъй като без клиенти дружеството не би могло да посрещне нуждите на своите заети, на акционерите си и на местните общности, в границите в които функционира.
Ядрото на бизнеса ни са строителни продукти от различно естество: жилищно строителство, административни и обществени сгради, спортни и развлекателни центрове и съоръжения, инженерно и промишлено строителство.

УПРАВЛЕНСКИ СТИЛ
Управленският ни стил не може да се обобщи с едно всеобхватно изречение, но може да се проследи чрез разнообразни подходи и политики в дружеството, които допълвайки се – допринасят за успеха ни. Има мениджъри, които предпочитат да държат всичко в ръцете си, има и други, които действат повече на концептуално ниво, има и трети, които се придържат повече на администрирането. Стилът на много от тях, обаче, може да се опише като спортсменски и агресивен, позволяващ им волево да търсят шансове, да поемат рискове и да довеждат новите идеи до край.
Ние разглеждме способността да се подбират и назначават висококвалифицирани хора като едно от най-сериозните предизвикателства на бизнеса.

НАШИЯТ ПЕРСОНАЛ
Служителите ни са най-важният от ресурсите на Балканстрой АД.
Индивидуалните интереси и мотивация на кадрите ни са свързани предимно с растящите им потребности от сигурност, безопасност, признание, идентичност и пълна реализация на личностния потенциал на всеки.
Ние се стремим да превърнем Балканстрой АД в най-доброто място за хората, които имат желание да се конкурират. Веднага след назначаването си при нас такива хора получават възможност за отлично обучение и работни места, на които им се предоставят многобройни шансове за лично и професионално развитие.
Ние правим всичко възможно да им помогнем да изградят онези професионални качества, които ще ги доближат до “доживотния трудов ангажимент” – въпреки, че не сме в състояние да им гарантираме такъв.

НАШАТА МЕСТНА ОБЩНОСТ
Целта ни е да бъдем актив в баланса на всяка общност, в границите на която оперираме, чрез осигуряване на стабилна заетост и чрез многостранната подкрепа на значимите и полезни местни инициативи. Ние сме готови винаги да подкрепим нашите университети, колежи и училища – източници на квалифицирани кадри.

РАСТЕЖЪТ
Растежът ни е важно средство за задоволяване на интересите и потребностите на нашия персонал и възложители. Хора с много талант и възможност могат да реализират себе си най-добре в среда, която се развива.

ОСНОВНИ БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ
- Строителство и инженеринг
- Производство
- Инвестиции и управление на недвижими имоти
- Автотранспорт и механизация
- Туризъм
- Спорт и развлечения
- Услуги

Успехът ни до голяма степен се дължи на съвкупност от силни традиции и ценности, споделяни от хората в дружеството.
- Първо, иновационният ни характер е основан на силните ни традиции като творчество, уникалност и смел подход към проблемите.
- Второ, персоналът ни е единен в страстта към съвършенство и енергична ангажираност към идеята да бъдат първи във всичко, което правят.
- Трето, единството е качество, което ценим и постигаме с честност и уважение към индивидуалността на всеки.
Успехът ни зависи от хората, които разбират взаимовръзките и взаимната зависимост между техните собствени цели и целите на компанията, и които са мотивирани да допринесат за постигането на тези цели.
Дружеството дава много възможности на хората да ръководят, да правят грешки и да изпробват нови идеи.

И накрая, за нас са характерни уникална откритост и не формалност в общуването.


Информация за свободните работни места можете да намерите на адрес: www.balkanstroy.com

ЗА КОНТАКТ:
БАЛКАНСТРОЙ АД
1606 гр.София
ул.Доспат № 2
тел: 02/805-11-60
e-mail: y_georgieva@balkanstroy.com

JobTiger Banner