Фортекс Нутрасютикалс ООД

София 10 - 20 служителя

Компания

Фортекс е българска фирма, основана 1995 г. Работи в областта на търговията с лекарства и здравни храни. Целта на компанията ни е да представя на българския пазар уникални продукти, доказали своята ефективност в чужбина и България и имащи важно значение за здравето на хората.

Всички хранителни добавки са природни продукти. В естествено състояние важните вещества са в много малки концентрации, което налага тяхната първоначална преработка (екстрахиране). За производството на нашите продукти ние използваме само висококачествени стандартизирани екстракти с гарантирана чистота и съдържание на активните вещества. Това ги прави равни, а в някои случаи по-добри от най-добрите световни аналози. Създаването на продуктите ни се базира на обширни научни публикации и изследвания на специалисти от цял свят. Самото производство се осъществява в лицензирани фармацевтични заводи при спазване на всички изисквания на техническите документации.

JobTiger Banner