“Нестле България АД”

Компания

Nestlé е най-голямата компания за храни и напитки.

Имаме повече от 2000 марки – глобални икони и локални фаворити. Присъстваме в 191 държави в света. Ръководим се от целта ни да подобряваме качеството на живот и да допринасяме за по-здраво бъдеще. Ценностите ни са внедрени в начина, по който правим бизнес, действайки винаги законосъобразно и честно, с уважение към нас самите и хората, с които работим.

Вярваме, че хората са най-важният актив и предлагаме динамична международна работна среда с възможности в различни бизнеси, функции и локации, работа с разнородни екипи и култури.

Не преставаме да инвестираме в бъдещето, чрез програмата ни за мледежка заетост Nestle needs YOUth (Нестле се нуждае от младите). Nestle needs YOUth е първата цялостна инициатива за младежка заетост, в чийто фокус са младите хора до 30-годишна възраст. Инициативата е глобална, а нейният официален старт в България е през 2013 година. Целта е едновременно да стимулираме, укрепим и развием работоспособността на младите хора в страната. Заедно с партньорите си насочваме своите усилия, за да осигурим необходимата подготовка и обучение на младежите, независимо от степента на образование или вида предпочитана кариера.

Предлагаме голям избор от възможности в глобална среда и адекватно възнаграждение, както за тези с изграден професионален опит, така и за онези, които сега започват своя кариерен път.

Научете повече на: 

https://www.nestle.bg/bg/jobs

https://www.nestle.bg/bg/jobs/youth

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner