УЛМЕР ЕООД
www.ulmer-bg.com 10 - 20 служителя

Компания

УЛМЕР EOOD e създадена през 1993 год. и  предлага всичко за промишлеността - скрепителни, задвижващи елементи, лагери, уплътнения, пневматика, електро апаратура, лепилна техника, хидравлика и др.

VCD