Експерт-М ООД

Компания

Фирмата е създадена през 1995 година и е една от основните доставчици на българския пазар за интегрирани софтуерни решения.
Успешно предлагаме наши софтуерни решения и на чуждия пазар.
Предлагаме отлична работна среда и професионално развите на своите служители.

Успехът ни се дължи на съчетанието от високата квалификация и професионален опит на екипа от програмисти, икономисти и аналитични специалисти.

Използваме най-съвременните технолигии и развойни средства в своята дейност.

Имаме дългогодишен опит с база от данни Oracle, MySql, Delphi, PHP, Zend Framework, HTML, CSS, jQuery, XML, JavaScript frameworks, Magento.

До този момент, разработената от нас ERP Expert M и съпътствуващи мобилни и други софтуерни решения са внедрени и работят успешно в над 300 предприятия от различни браншове на икономиката.

JobTiger Banner