Орбико България EООД
София www.orbico.bg

Компания

За компанията


Орбико Груп е водещ дистрибутор на голям брой качествени и световно известни продукти в областта на козметиката, хранителните и нехранителни продукти, електрически уреди, фармацевтични продукти, играчки, текстил, цигари, моторни масла. Поддържането на такава обширна и разнообразна гама от брандове и продукти в нашето портфолио изисква изключителна гъвкавост, устойчивост на непрекъснати промени, адаптивна организация, непрестанно инвестиране в развитието на човешките ни ресурси и в брандовете от нашето портфолио. Орбико България ЕООД е в дългосрочни бизнес отношения с много международни организации, позволявайки на марките в тяхното портфолио да стигат близо до клиентите и потребителите на местния пазар. Целта ни е да генерираме устойчив бизнес растеж и да допринасяме за положителните резултати на нашите бизнес партньори и продуктите, които дистрибутираме. Марките в портфолиото на Орбико България ЕООД присъстват като символ на качество в потребителското съзнание. Те са с висока пазарна стойност и търговците желаят да ги имат в своите магазини. Ние сме млад, динамичен и високомотивиран екип от млади специалисти и професионален мениджърски екип. НАШИЯТ ОСНОВЕН КАПИТАЛ СА ХОРАТА!Бизнесът на Орбико Груп днес се простира от Балтийско до Черно море, което осигурява огромни възможности за кариерно развитие за образовани професионалисти с изключителни бизнес постижения . За нас е важно, че служителите ни влагат своите способности и енергия в съответствие с бизнес целите и стратегията на организацията, че ги е грижа за работата, която вършат и че намират смисъл в това, което правят.


 ВИЗИЯ – ОРБИКО ГРУП

 •  Да бъдем водещ дистрибутор в Европа


МИСИЯ

 • Да увеличим пазарния дял на брандовете по категории на всеки пазар
 • Да установим дългосрочни и ефективни взаимоотношения със своите бизнес партньори​


ЦЕННОСТИ

 • ​​Ние ВЯРВАМЕ в хората
 • Имаме СТРАСТ ЗА УСПЕХ
 • Насърчаваме ЛИЧНОТО ОТНОШЕНИЕ в работния процес
 • Отнасяме се с ЧЕСТНОСТ и ПОЧТЕНОСТ
 • Подхождаме с УВАЖЕНИЕ към Всички хора
 • Високо ценим желанието за ЛИЧНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
 • НАСТРОЕНИ СМЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ


РИНЦИПИ

 • Хората са нашата най-голяма ценност
 • Фокусираме се върху клиентското удовлетворение
 • Работим гъвкаво и сме приспособими към промените
 • Устойчивата печалба и развитието са от особена важност за нас
 • Ние сме социално отговорна компанияITCD