Идънред България АД
Sofia www.edenred.bg 50 - 300 employees

Company

With a presence in 45 countries around the world, Edenred is a global leader in prepaid corporate solutions for companies, employees and retail outlets.

Edenred offers payment solutions for specific purposes - for dining, mobility, incentives and corporate payments.

Regardless of whether they are used via a card, mobile application, online platform or paper voucher, they all increase the purchasing power of employees, optimize cost management for companies and are additional income for retail outlets and our partners.

Jobs

There are no opened jobs

Activity

Идънред България помага на фирми да покажат своята признателност към служителите си като изберат най- подходящата придобивка за тях, предоставят я по удобен начин и оптимизират разходите си.Products

Benefits

Corporate Culture

Като отговорна пред обществото компания, Идънред създаде социална програма, която има за цел да подпомогне обществото в три основни направления: Подобряване на качеството на живот, Опазване на околната среда и Отговорно създаване на стойност чрез продуктите и услугите на компанията, обединени под името Ideal.

Ежегодно се включваме към благотворителните каузи, организирани от Групата,но също така прегръщаме свои доброволчески инициативи, с които даваме добро за пример сред местните общности. Сред инициативите, към които се включваме, са: даряване на книги за детски библиотеки в болници,даряване на хранителни продукти за възрастни хора,даряване на дрехи и учебни пособия.

Ежегодно организираме и благотворително бягане за фирми Edenred RUN и събраните средства за втора поредна година отиват в подкрепа на детски болнични заведения в страната и закупуване на жизненоважна апаратура.

Ангажираме се в разрешаването на глобални проблеми като затлъстяването, разхищението на храна и опазването на околната среда.

Office

Office Perks

Working Space

Job Application

Провеждат се две интервюта и след това се пристъпва към изпращане на оферта.

Job Interview

Първото интервю се състои в рамките на 1 час в нашия офис или онлайн с HR Мениджъра на компанията. Във второто интервю се включват различните мениджъри.

JobTiger Banner
JobTiger Banner