Лазатек ЕООД
София 20 - 50 служителя

Компания

Фирма “ЛАЗАТЕК” е създадена през 1991 год. с предмет
на дейност : основен ремонт, поддръжка и модернизация
на металорежещи машини с ЦПУ, търговия с нови и употребявани металорежещи машини.

Извършваният от нас ремонт възстановява машините до вида,
функционалната годност и точност, заложени в техническата и
експлоатационна документация на завода-производител.

Механиченият ремонт включва:
-оглед, дефектация на машината и замерване на
точността;
-пълен демонтаж, ремонт и монтаж на всички възли,
механизми и детайли; привеждане в първоначалния им
вид и работоспособност;
-прешлифоване и препасване на всички базови повърхнини,
подмяна на всички износени или негодни вретена, лагери,
съчмено-винтови двойки, уплътнители, механизми и
детайли, чийто ресурс е изтекъл или не могат да се
възстановят;
-проверки на всички движения и функции, центровка и
настройка на машината за вкарване в зададените норми
на точност.

Ремонт на електрооборудване и управление
-възстановяване или подмяна на всички електроапарати,
датчици и изпълнителни механизми;
-подмяна на всички кабели по машината;
-ремонт на наличните припасваща част и система за ЦПУ.

Ние предлагаме още:
-разширяване на функционалните възможности на
машината по задание на клиента;
-разработка на приспособления за закрепване на конкретни
детайли;
-разработка на NC програми за конкретни детайли;
-смяна на системата за управление и електроапаратурата;
-разширяване на възможностите на системата за
управление с DNC;
-интерполация по 3-5 оси едновременно;
-обучение на обслужващ персонал;
-поддръжка на машини с ЦПУ на абонаментен принцип.
Адрес:
София 1225, кв. Орландовци, ул. Овчарска 22
Тел.: (02) 936 7261
Факс: (02) 936 75 17
e-mail: lazatec@mbox.contact.bg

JobTiger Banner