Куолити Хауз ЕООД

Компания

“Куолити Хауз“ ЕООД (Quality House Ltd.) е създадена през 2004г. с централен офис в гр. София и регионални центрове в Пловдив и Нови Сад, Сърбия. Компанията е лидер в областта на софтуерното тестване, с богато портфолио от международно акредитирани обучения и консултантски услуги свързани с осигуряване и подобряване качеството на софтуерния продукт.

Професионални обучения:

 • ISTQB – Foundation Level Course
 • ISTQB – Agile Tester Extension Course
 • ISTQB – Advanced Level – Test Manager Course
 • ISTQB – Advanced Level – Test Analyst Course
 • ISTQB – Advanced Level – Technical Test Analyst Course
 • CMAP - Certified Mobile Application Professional – Foundation Level Course
 • CPRE - Certified Professional Requirements Engineering – Foundation Level Course
 • Scrum Master Course

 

 1. Софтуерно тестване:

Quality House предлага услуги, свързани със софтуерното тестване на фирми от различни индустрии. Консултантските екипи на  Quality House могат да допълнят/разширят екипа от QA специалисти на клиента, осигурявайки квалифициран персонал и гъвкав контрол във всички възможни области на тестването:

 • Управление на тестването (Test Management)
 • Мобилно и уеб тестване (Mobile & Web Testing)
 • Функционално тестване (Functional Testing)
 • Ретестване и Регресионно тестване (Retesting & Regression Testing)
 • Тестване за производителност и натоварване (Performance & Load testing)
 • Тестване за ползваемост (Usability Testing)
 • Автоматизирано софтуерно тестване (Test Automation)
 • Тестове за приемане на системата (Acceptance Testing)

 

Quality House предлага следните предимства:

 • Доказан опит в тестването на различни области и индустрии;
 • Ефективна методология на тестването с разграничени етапи и добре дефинирани входящи и изходящи критерии (inputs and outputs);
 • Достъп до широк кръг от обучени и сертифицирани софтуерни специалисти;

 

Избирайки Quality House за партньор при осигуряване качеството на вашите софтуерни разработки, вие можете не само да подобрите качеството на софтуера, но и да намалите разходите и да ускорите time-to-market процесите.

 

ITCD