Quality House

Компания

“Куолити Хауз“ ЕООД (Quality House) е създадена през 2004г. с централен офис в гр. София и регионални центрове в Пловдив, Нови Сад (Сърбия) и Букурещ (Румъния). Компанията е лидер в областта на софтуерното тестване, с богато портфолио от международно акредитирани обучения и консултантски услуги свързани с осигуряване и подобряване качеството на софтуерния продукт.


Аутсорсинг услуги:

• Test Consultancy

• Functional Testing

• Test Automation

• Security Testing

• Regression & Retesting

• Load & Performance

• Acceptance


Професионални обучения:

• ISTQB - Foundation Level

• ISTQB - Agile Tester Foundation

• ISTQB Advanced Level - Test Manager

• ISTQB Advanced Level - Test Analyst

• ISTQB Advanced Level - Technical Test Analyst

• ISTQB Specialist Level - Test Automation Engineer

• ISTQB Specialist Level - Security Tester

• ISTQB Specialist Level - Performance Testing

• Certified Professional Requirements Engineering (CPRE) - Foundation Level


Quality House предлага услуги, свързани със софтуерното тестване, на фирми от различни индустрии. Консултантските екипи на  Quality House могат да допълнят / разширят екипа от QA специалисти на клиента, осигурявайки квалифициран персонал и споделяне на богат професионален опит, натрупван от създаването на компанията до момента.

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner