ГОПЕТ ТРАНС ЕООД
София www.gopettrans.com над 300 служителя

Компания

Компанията е основана през 1995г. в гр. София. 

Нашата мисия е да осигуряваме професионални и дългосрочни транспортни и логистични решения, като предлагаме висококачествени услуги и оптимални условия за развитие на бизнеса на нашите партньори. Богатият ни опит и ангажираност към зелената логистика са нашата добавената стойност. 

Портфолиото ни от услуги отговаря на нуждите на широк спектър от индустрии - от тежката промишленост, електроника, мебели до търговията на дребно, бързооборотните стоки и фармацията, и включва всички възможни решения:

  • Автомобилна спедиция;
  • Складиране и логистика;
  • Интермодален транспорт;
  • Морски и контейнерен транспорт;
  • Въздушен транспорт.

Регионалното ни присъствие, заедно с централния ни офис в София и офиса ни във Варна, обхваща офиси в Румъния, Полша, Гърция и Турция, което ни позволява да бъдем надежден доставчик на пълния спектър от логистични услуги за зоната от Централна и Източна Европа за нашите клиенти с общоевропейски пазари. 

Задаваме си високи стандарти и се стремим да предоставяме качествени услуги по всяко време. 

Стратегията ни 2025 включва трансформирането на нашата организация в среда за вземане на решения в реално време, с готовност да се справи с всички предизвикателства на глобалните пазари, променяща се икономика и нови очаквания и нужди на клиентите. Нашите приоритети включват максимално използване на възможностите на информационните технологии, по-нататъшно развитие на услугите, интегриране на екологични логистични решения (железопътен транспорт) и глобален обхват чрез морски и въздушни товарни превози.ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner