Компания

За компанията

Повече от 15 години, Бизнес кредит 1 предоставя финансова подкрепа на малкия бизнес. През периода, сме предоставили повече от 45 000 кредита на обща стойност над 65 млн. лева. Създадени сме с финансовата подкрепа на CRS и USAID (Американската агенция за международно развитие), като понастоящем, работим и с финансовата подкрепа на Европейския Инвестиционен Фонд. Дружеството е финансова институция съгласно Закона за кредитните институции. 

Мисията ни е да предоставим финансови възможности на малкия бизнес в България да реализира своите идеи на изгодна цена, водещи до повишаване на техните доходи.

JobTiger Banner