КАВЕН ОРБИКО ЕООД
София под 5 заети служителя

Компания

Кои Сме Ние?
Ние сме компания, основана с изцяло български капитал през 1991г.
От 1998г. смe изключителен дистрибутор на стоките на Procter & Gamble за България. От тогава досега към бизнеса си спечелихме партньорството с още няколко световноизвестни компании - SC Johnson Wax и Master Foods.  Друга част от бизнеса ни е партньорството за логистични услуги с Wrigley и договора за основен доставчик на магазините на Shell.

Нашата структура …
Ние имаме 7 офиса в страната: София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Плевен.
И различни отдели, които управляват всички процеси, протичащи в компанията.
- Търговски Отдел - отговорен за развитието на бизнеса и качественото обслужване на клиентите;
- Отдел Логистика се грижат стоката от различните заводи в Европа да достигне до нашите складови бази при оптимална цена;
- Оперативен Отдел управлява складовите наличности в нашите складови бази и доставката до нашите клиенти;
- Отдел Човешки Ресурси се грижи за подбор, обучение и развитие, оценка на персонала, обработка на заплатите и всички административни процедури;
- Финансов отдел е отговорен за ефективното управление на финансовия капитал на фирмата;
- Отдел Информационни Системи подсигурява информационна сигурност и ефективното протичане на информационните потоци в компанията.

Нашите служители
Ние осъзнаваме, че развитието на бизнеса ни зависи изцяло от потенциала и качествата на служителите ни. Те са с добро образование, умеещи да работят ефективно в екип и под напрежение, с много добри комуникативни способности, носещи потенциал за целенасочено развитие.
Броят им се е разрастнал няколко пъти, пропорционално на разрастването на бизнеса в настоящият момент са 420 в седем офиса и региони, като средната им възраст е 28години.

Какви са нашите критерии за оценка? 
Когато избираме бъдещите си служители ние ги избираме първо за компанията, след това за позицията и накрая за съответният екип.
Системата ни за подбор осигурява еднакви критерии и равни възможности за всички и допуска в организацията онези, които се доближават максимално да общия профил, който ще им осигури ефективност и възможности за професионално развитие в нашата компания, на съответната позиция и в този екип.

Ние предлагаме отлична възможност  за
- Онези, които имат добро образование;
- Подходящи личностни качества;

За различните позиции критериите са различни, но например кандидатите трябва да имат добра комуникация, умения за работа в екип, умения за разрешаване на проблеми, умения за работа в динамична и бързо променяща се среда, ясна визия за бъдещото си развитие, лидерски качества, организационни способности и т.н.
- И не на последно място - трябва да преминат през процеса на селекция, включващ тест и интервюта.
Опитът за повечето позиции при нас често не е предимство, защото предлаганите позиции са най-вече на входящо ниво, които компенсират липсата на опит с подходящи програми за обучение.

Как да кандидатствате при нас? 
Всеки, който смята, че може да намери професионалното си развитие в някой от нашите отдели, може да кандидатства със стандартните документи - подробна Автобиография/ актуална снимка и мотивационно писмо, което да резюмира вашето желание за развитие в съответна област.
Тях можете да изпратите на mail: jobs@kaven-iradis.com или на адрес. София кв.Хаджи Димитър ул. Резбарска №5 административна сграда на Мерцедес отдел Човешки Ресурси Кавен Ирадис.

VCD