ЕСД България ЕООД

Компания

 НАШАТА ЦЕЛ
 
- Коректността и качеството на предлаганите от нас продукти, решения
и услуги са ключови понятия в дейност та на ЕСД България. Целта ни е
дългосрочно сътрудничество, съвместна работа и допълнителни услуги в
процеса на експлоатация на закупената от нас техника.

- Предлагаме на нашите клиенти и партньори достъп до продуктите,
решенията и услугите на световни производители, с които имаме
подписани договори, с всички предимства на директния контакт.

- Ние доставяме висококачествени продукти, решения и услуги от областта
на CNC & Автоматизацията, като осигуряваме и компетентна, бърза и
надеждна сервизна и техническа под дръжка.

VCD