ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД

www.doverie.bg 50 - 300 служителя

Компания

"Доверие - обединен холдинг" АД е едно от най-големите холдингови дружества в България, основан през 1996 г. като приватизационен фонд с портфейл от участия в над 20 предприятия от различни отрасли на икономиката, в това число: застраховане, здравеопазване, текстилна промишленост, строителство, производство на напитки и др.


"Доверие - обединен холдинг" АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса.


Акционери на дружеството са около 148 000 български и чуждестранни физически и юридически лица. Интерес към акциите на дружеството проявяват инвеститори от Холандия, Австрия, Германия, Гърция, САЩ и др. страни.

JobTiger Banner