Тракия Глас България ЕАД

Blagoevgrad www.sisecam.com 50 - 300 employees

Company

Тракия Глас България ЕАД е Учреждение на Тракия Джам.
Тази инвестиция ще допринесе много не само за Търговище, но и за България.

Приноси за Търговище:

  • 2.5 милиона $/год приноси (заплати за работещи,, транспортни и услуги и охрана,които ще се осигуряват от Търговище)
  • Приходи за1000 души (за 800 пряка, за 200 души косвена работа) заедно със семействата им- доходи за  4000 души

Приноси за България:

  • 35 милиона $/год. приноси (суровини, енергия-електричество, амбалаж, заплащане на данъци за другите услуги, получавани в България)
  • 100 милиона $ внос на валута за година

JobTiger Banner