СПАРКИ ЕЛТОС АД ЛОВЕЧ

Благоевград www.sparkygroup.com 50 - 300 служителя

Компания

Спарки Елтос АД – гр. Ловеч

Спарки Елтос АД е лидер в областта на ръчните електроинструменти в България. Фирмата е създадена през месец май 1961 година за производство на електродвигатели с малка мощност. През 1965 година е закупен лиценз за производство на електроинструменти от фирмата АЕG Телефункен – Германия. През 1996 година, след осъществена успешна приватизационна сделка фирмата е закупена от SPARKI MANIFACTURING & TRADING Gmbx, Берлин.

СПАРКИ ЕЛТОС - АД е утвърден фактор в разработването, конструирането и производството на ръчни електроинструменти. Гамата на изделията включва: пробивни, шлифовъчни и специални електроинструменти. Основната част от продукцията е ориентирана към външните пазари. По-големите от тях са: Руската федерация, Германия, Италия, Испания, Франция, Египет, ЮАР, Нигерия и др.

Ние виждаме предизвикателството, което световния пазар поставя пред нас. Ние го приемаме и сме убедени, че ще можем да предлагаме нашите ориентирани към практиката съвременни продукти и услуги по света на приемливи цени, за да изпълним очакванията на нашите клиенти.

Главната ни цел е непрекъснато да подобряваме нашите изделия, за да отговарят те на изискванията на нашите клиенти.

Нашите сътрудници са извора на нашата сила. Те всички въплъщават в себе си интелигентността на организацията и определят нашето реноме и жизнеспособност. Ангажираност, колективен труд с осигурени здравословни и безопасни условия на труд са нашите човешки параметри.

За да бъдем по-конкурентноспособни ние много залагаме и разчитаме на човешкият фактор.

Ние търсим:

Бъдещи специалисти в областта на разработването, конструирането, създаването на технологични режими и производството на нашите изделия.

Ние предлагаме възможности за :

Финансиране на образованието при определени условия между нас и бъдещи кандидати; Провеждане на производствено обучение на територията на нашата фирма; Разработване на дипломна работа по проблем от нашето производство;

Конкретна работа в производството през летните месеци с осигуряване на социално-битови условия; Работа в екип; Израстване в кариера; Отлични условия на труд и атмосфера за работа; Възможност за професионално развитие и квалификация; Конкурентно възнаграждение и атрактивен социален пакет; Подходящи условия за живеене;

Ние искаме и се стараем да станем по-добри. Постоянните подобрения са решаващи за нашия успех. Във всичко, което вършим трябва да се стремим към най – доброто: в нашите изделия, в тяхната надеждност и параметрите им, в изпълнението на задълженията си, в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, в грижите за опазване на околната среда, в човешките отношения, в нашата конкуретноспособност и в устойчивостта на печалбата ни.

Фирмата е сертифицирана по Система за Управление на качеството по изискванията на ISO 9001-2000, по Системата за Управление на околната среда по изискванията на ISO 14001-2004 и по Система за здравословни и безопасни условия на труд по изискванията на OHSAS 18001.

www.sparkygroup.com

JobTiger Banner