ИНТРАКОМ България ЕАД

Компания

ИНТРАКОМ България ЕАД е дъщерна компания на ИНТРАКОМ ТЕЛЕКОМ, водещ предприемач и производител на телекомуникационни системи както и доставчик на интегрирани решения и професионални услуги за фиксирани, wirelees и мобилни оператори в ЕЕМЕА регион.Основана е през 1995 като дъщерна компания на ИНТРАКОМ ЕАД (преобразувана през декември 2005 в ИНТРАКОМ ХОЛДИНГС), с цел да се превърне в един от трите най-големи доставчици на телекомуникационни решения и ИТ услуги.

ИНТРАКОМ България ЕАД e с предмет на дейност проектиране, разработване, монтаж и обслужване на най-съвременни продукти за информационни и  телекомуникационни решения в България. Инвестиционните програми на фирмата са насочени към дейности с приоритет: изграждане на нови сътрудничества и представяне на най-модерните телекомуникационни продукти, свързани с усъвършенстването на националната телекомуникационна мрежова структура.
 
За единадестте години присъствие на българския пазар ИНТРАКОМ България ЕАД не само съпътства развитието на местния пазар, но и се доказа като активен участник в процеса на икономическо и социално развитие. Понастоящем за ИНТРАКОМ България ЕАД работят повече от 90 висококвалифицирани млади професионалисти на средна възраст 32 години. Те разработват новаторски продукти, осигуряват експертна професионални услуги и осъществяват мащабни интегрирани проекти в следните основни икономически сектори:

 

В телекомуникационния сектор:

• MW радиовълни  (IDR-C)
• Интегрирани мрежи за пренос на данни „Тройна услуга” ( fs|cdn™)
• Point to Multi Point (WiBAS)
• Телекомуникационни мрежи от следващо поколение (NGN) - интегрирана инфраструктура, съчетаваща мултимедия, комуникация и интерактивност
• Мултиплексoр за достъп до цифрова абонатна линия ( FASTmux)
• Системи за многоабонатен достъп (MSAN-iBAS)
• Структурно окабеляване
• Гласови и даннови мрежи
• Оптични мрежи
• Учрежденски АТС
• Контактни центрове
• Управление на взаимодействието с клиентите, системи за управление на предприятията
• Сателитни системи
• Апаратни зали (превключвателни и даннови центрове)

 

ИТ сектор:

 

• ИТ инфраструктура
• Хардуер
• Системен софтуер
• Приложен софтуер
• Хранилища за информация
• Системи за управление на хранилища
• Центрове за възстановяване след бедствия
• Администриране и експлоатация
• Поддръжка и сервиз                                   

В строителния сектор:

• Строителни работи от общ характер
• Крупни стоманени конструкции (специализирани)
• Пътно строителство
• Консултантски услуги
• Проектантски услуги и узаконяване 

В електромеханичния сектор:

• Високоволтова инфраструктура
• Нисковолтово окабеляване
• UPS системи
• Дизелови генератори
• Променливотокови системи
• Охранителни системи и системи за наблюдение
• Контрол на достъпа
• Противопожарни и детекторни системи
• Система за управление на инженерното оборудване на сградите
• Електромеханична поддръжка


Мисията на ИНТРАКОМ България ЕАД е да бъде лидер в развитието на технологичната структура на България и да вземе участие в модернизационните процеси, като предлага високотехнологични решения, продукти и услуги, както и модерно ноу-хау, утвърждавайки компанията като водещ локален фактор с важно въздействие върху финансовото развитие на страната.

 

JobTiger Banner