Болярка ВТ АД

Компания

„Болярка ВТ” АД  е изцяло българска пивоварна, оперираща на българския и чуждестранния пазар. През последните години компанията инвестира в ново технологично оборудване и високоефективни съвременни технологии, съобразени с най-новите световни тенденции.

 

Пивоварна „Болярка ВТ” АД е компания, работеща изцяло с български капитали и държи 10% пазарен дял на българския пазар. Произвежда собствените марки Диана, Балканско, Болярка, Швейк, Кингс, Болярка Вайс, а също така по лиценз на принца на Бавария марката Калтенберг. Вносител е на марката Варщайнер.

 

www.boliarka.com

VCD