Изи Асет Мениджмънт АД (Изи Кредит)

www.easycredit.bg more than 300 employees

Company

Easy Asset Management is the leading microcredit provider in Eastern Europe. With 7000 employees in 250 offices across Poland, Romania, Ukraine, Czech Republic, Macedonia and Bulgaria, the company is serving more than 500 000 clients every day. The group of companies within Easy Asset Management operates under the core brands of Easy Credit, Easy Credit International and iCredit for its consumer microloans services.

Jobs

There are no opened jobs

Activity

Сред нас има хора, които са част от компанията от самото ѝ начало и са истински пример за това как може да тръгнеш от всяко ниво и да стигнеш до самия ѝ връх. Ценим новаторското мислене, стремим се да пазим в себе си детското любопитство и енергията на младостта, които ни дават силите и свободата да експериментираме, да предизвикваме както себе си, така и статуквото, да черпим от света най-доброто през най-новите практики в индустрията ни и да развиваме собствените си такива. Много от бизнес проектите ни са зародени като идеи от наши колеги и са реализирани и доведени до успешни начинания именно от тях.

За нас водещи ценности са човечността, новаторството и отговорността. Работим открито в среда на близост, признание и доверие, като ни ръководи отговорността към хората - колеги, партньори, клиенти и средата, в която живеем и която ни заобикаля.

Продуктите ни са съобразени изцяло с персоналните желания и потребности на нашите клиенти като Изи Кредит, Кредит Пенсионер, Easy Month и Easy Max. Изключителен партньор на Изи Кредит е и Български пощи, които допринасят за достъпността на продуктите на компанията в над 2900 пощенски клона.

Ориентирани сме към дигитализация на бизнес процесите и клиентското преживяване. За плавния преход на нашите клиенти от офлайн към 100% онлайн използваме различни фиджитъл модели, които предлагат микс от най-доброто от двата свята. Постоянно въвеждаме подобни решения, които помагат на клиентите ни да добият увереност в новите технологии, като предлагаме възможности за изцяло онлайн живот на клиентите, включително дигитално подписване на документи, което, освен че задава бързина и удобство, пести и екологичен ресурс, без да пренебрегваме нуждата на някои от тях от физически контакт. Работим върху ъпгрейда на мобилното приложение, което ползват кредитните ни консултанти, които използват в работата си модерни софтуерни и хардуерни решения. Работим и върху know-your-customer (KYC) процеси, които са напълно непознати за България, както и разработваме собствена AML/CFT платформа, която е цялостно решение за всички дружества в групата компании нa „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД (МФГ), от която сме част.

Benefits

Corporate Culture

  • празнуване на рожден ден на ИАМ АД в цялата страна
  • провеждане на ежегодна търговска конференция
  • провеждане на Спартакиада
  • провеждане на тиймбилдинг в ЦО и на местно ниво в РО
  • организиране на благотворителен Коледен пазар
  • в компанията съществува културен комитет, в който се обсъждат и реализират множество благотворителни инициативи, като например благотворителен маратон и директни дарения към различни НПО, тук слагаме линк към някои от последните реализирани дейности: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6905441847737401344
  • изготвяме годишен календат с вътрешни и външни инициативи, включително и такива, свързани с геймификация, наградни фондове и др., една част от активностите са свързани и с по-големи празници като 1-ви, 3-ти и 8-ми март, Великден, Коледа и др.
  • изготвяме и разпространяваме регулярно вътрешен вестник "Изи Таймс".

Допълнителни преференции, съгласно политиките на Дружеството и условия по сключените ТД и ГД:

пакет "Добре дошъл", кампания за отличаване на дългогодишни служители, комплимент за щастливо събитие: при сключване на брак, раждане на дете, пенсиониране, специални условия при използване на банкови и продукти, собственост на компанията, вътрешни и външни събития, инициативи и обучения, индивидуални външни обучения, съгласно идентифицирани нужди, служебен компютър/лаптоп и телефон, служебен автомобил, съгласно вътрешни процедури, вътрешен комитет и инициативи, свързани с корпоративна социална отговорност, индивидуални планове за развитие, релакс стая в Централен офис с медицинско оборудване за биорезонанс и сегментен анализ, осигурени напитки и плодове. 

Team

Office

Office Photos

Office Perks

Working Space

Job Application

Изготвянето, очакванията и изискванията при различните подбори са специфични и трудно биха могли да се обединят под обща форма, тъй като квалификациите са предварително дефинирани и освен ключовите характеристики като опит, образование, умения и компетенции (меки и твърди) обикновено тежест имат и съображенията относно вписването в корпоративната среда и съответните екипи, и преки взаимодействия извън екипа (колеги и клиенти).

В компанията се провеждат вътрешни, външни и тип "асесмънт център" подбори. Стъпките са различни за всяка позиция, но ако можем да обобщим, процесът стартира със заявка за подбор, като следват срещи и комуникация за оформяне на профил и получаване на цялостна информация.

Следващите действия са свързани с оформяне и одобрение на визии и съдържание на самата обява и избор на канали за публикация. Следват първоначална селекция и комуникация с участниците в съответния подбор. Стараем се да олекотим процеса, където е възможно като формираме и разделяме на два етапа.

Първоначално провеждаме опознавателна среща с избраните кандидати. Вторият етап е финална среща, в която запознаваме кандидатите с ръководителя. Основните изисквания като документация е да фигурира актуално CV,в повечето процеси това е достатъчно, тъй като интервютата, които провеждаме са полустриктурирани и компетентностни. Стараем се при първа среща да стартираме ние с кратко обяснение за процеса по подбор, какво да очаква кандидата, както и да разкажем за компанията преди да влезем в обхвата и функциите на позицията, като така да предразположим кандидата, за да може да успокои и намали първоначалния стрес.

Обикновено сроковете за обратна връзка между етапите са в рамките на една седмица, като винаги апелираме, ако е нужно по-бързо да го направим, кандидатите да се свържат с нас, за да реагираме.

Job Interview

Повечето компоненти са изброени по-горе, като цяло сме привърженици на полуструктуриран и компетентностен модел на работа. В компанията, разбира се, има разнообразни варианти, провеждаме стажантски програми, STAR интервюта, организираме и групово оценяване (асесмънт център). Стараем се да олекотим подборите и да съкращаваме максимално етапите, в повечето случаи успяваме да ги разделим на две отделни сесии с продължителност около час, час и половина. За различните подбори и нужди провеждаме присъствени, телефонни, дистанционни видео срещи, но когато е необходимо, усложняваме.

Един по-специфичен подбор може да се раздели на три и повече етапа, като обикновено след опознавателна среща, се провежда следваща за оценяване на различни компетенции и квалификация, например може да включим тест (или разговор) за определяне на знанията и/или езикова квалификация, математико-логически задачи, казуси, презентации по предварително зададени теми, използваме и валидирани психологически тестове или iprofile анализ, когато е необходимо.

Най-сложните подбори са тези, свързани с групово оценяване. Подготовката е изисква цялостно планиране като започнем от логистичната част и стигнем до разработването на специфични теми, казуси, групови и индивудални срещи, разпределяне в екипи и т.н. Такова събитие обикновено включва над десет човека участници, комисия, модератор и протича с интензивна програма в рамките на няколко дни.

Testimonials

Virtual Mentor

JobTiger Banner
JobTiger Banner