PR TEAM
www.prteam-bg.com между 5 и 10 служителя

Представяне на агенция за интегрирани маркетингови комуникации „ПР ТИИМ”


Агенция „ПР ТИИМ” е основана през 2003 г. Специализирана е в областта на интегрираните маркетингови комуникации с основен акцент върху Пъблик рилейшънс. Собственик и основател на агенцията е Станислав Радославов. Той е магистър по богословие и по връзки с обществеността на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Екипът на „ПР ТИИМ” понастоящем се състои от шест човека.  Агенцията работи с над 180 столични и национални медии, както и с регионалните издания на по-големите градове в страната. “ПР ТИИМ” има за цел да осъществява: активна двустранна връзка между клиент и агенция; идентификация на комуникационните потребности и проблеми на клиента; предлагане и реализиране на решения; оценяване на постигнатите резултати. Базисното комуникационно обслужване включва: външни и вътрешни комуникационни стратегии, фирмена идентификация, събития и презентации, пресконференции, медийно планиране, визуални комуникационни стратегии, медийно покритие, изграждане на медийно лоби, поведение пред медии, подготовка на речи, превантивен кризисен ПР. От началото на 2006 година, агенцията развива и продуцентска дейност свързана с реализирането на телевизионни клипове, предавания, корпоративни филми.  Уникално за “ПР ТИИМ” е, че създава връзки и между самите клиенти на агенцията. Някои от нашите партньори: „Гранд Хотел София”; „КФМ”; Сладкарници „Неделя”.

 

 

Zaplatomer.bg